Foot PASS

DoublePassLogofootpass

Foot PASS wil de jeugdopleiding van voetbalclubs kwaliteitsvol verbeteren en mee op de kaart zetten. Hoe? Door middel van adviesverstrekking, een erkend kwaliteitslabel, een vermelding in de unieke online catalogus en nog zoveel meer.

Foot Pass audit bij RDZ

De tijd begint af te korten. De audit van onze jeugdwerking wordt gepland in de week van 9 tot 15 april. De administratieve voorbereiding (invullen van vragenlijsten en verzamelen van bewijsmateriaal) zit in de afrondende fase. Trainers en bestuur worden geïnformeerd over wat er te gebeuren staat, diegenen die in de audit zullen betrokken worden krijgen nog meer detailinformatie : de jeugdverantwoordelijken, de jeugdcoördinator, een trainer van onderbouw, middenbouw en bovenbouw, een lid van het hoofdbestuur.
Tijdens de audit die een drietal uur in beslag neemt zal het auditdossier doorgenomen worden en komen volgende elementen aan bod :

  1. Beleid & strategie : wie zijn we, waar willen we naartoe en hoe past de jeugdwerking hierin.
  2. Organisatie : hoe zijn we georganiseerd als club en jeugdafdeling.
  3. Voetbalopleiding : hoe werken we aan de (voetbaltechnische) opleiding van onze jeugdspelers. Hoe ziet het opleidingsplan er uit ?
  4. Ondersteuning : de omkadering van de ploegen en spelers.
  5. Interne communicatie en medewerkersbeleid : infobrocure, gedragscode, infoborden, op welke manier trekt de club haar medewer(st)ers aan.
  6. Externe communicatie en rekrutering : de RDZ-webside, wervingsaffiches, voetbalstages, open deur, …
  7. Accommodatie : een bezoek aan terreinen, kleedkamers en sanitaire installaties.
  8. Doorstroming : lukken we er in om jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-en Bkernen van de club. Binnen de twee maanden na de audit ontvangen we dan een rapport met concrete actiepunten om de kwaliteit van de jeugdwerking te verbeteren. En daar is het ons om te doen : we kunnen wel denken dat we goed bezig zijn, maar hoe kijken professionele buitenstaanders hier naar en wat vinden zij ervan. We zijn dan ook vast van plan om het rapport ter harte te nemen en heel concreet af te spreken aan welke verbeterpunten we de komende jaren zullen werken. Het spreekt voor zich dat we jullie uitgebreid zullen informeren over verloop en uitkomst van de audit, het rapport en de verbeteracties die we zullen uitwerken.