Wat bij een sportongeval?

Een speler die een voetbalongeval opliep doet hiervan aangifte bij zijn clubsecretaris. De speler in kwestie ontvangt van de club (trainer of afgevaardigde) een formulier “aangifte van ongeval”. Dit formulier wordt door de behandelende dokter ingevuld.

Nadat de dokter het formulier “aangifte van ongeval” heeft ingevuld, ondertekend en zijn naamstempel heeft aangebracht, moet de gekwetste speler er zorg voor dragen dat dit formulier, samen met tweee zelfklevers van zijn ziekenfonds binnen de 8 dagen aan de clubsecretaris wordt overhandigd. De secretaris zal het dossier dan verder invullen en overmaken aan de
Voetbalbond.
Na boeking van het formulier “aangifte van ongeval” door het Algemeen Secretariaat van de Voetbalbond krijgt de clubsecretaris een “genezingsattest” toegestuurd, samen met een bewijs van ontvangst.
Het “genezingsattest” wordt overhandigd aan de speler of ouders, die zodra hij volledig hersteld is dit laat invullen door de dokter en vanaf dat moment pas mag deelnemen aan de trainingen of wedstrijden.
Elke vroegere hervatting is voor eigen risico en wordt er niets terug betaald !
De speler gaat dan naar zijn ziekenfonds met de door hem betaalde rekeningen en ontvangt daar een “kwijtschrift voor gezondheidszorgen”

De speler brengt nu :

  • het ingevulde “genezingsattest”
  • het “kwijtschrift voor gezondheidszorgen”
  • andere kosten (apotheek,ziekenhuisfacturen…)
  • naar de clubsecretaris, die deze bundel opstuurt naar het Algemeen Secretariaat te Brussel.

*binnenbrengen bij AERTS MARC , neerlandenstraat 50, 3440 Halle-Booienhoven .