Gedragscode ouders en supporters

Ik ben een sportouder en respecteer volgende gedragscode !

Vóór de match

 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
 • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.

Tijdens de match

 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever.
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.

Na de match

 • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
 • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van tegenstrever.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand.
 • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat goed liep, wat minder en wat we eruit leren.

Ik ben een supporter en respecteer volgende gedragscode !

 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel mijn team als de tegenstrever.
 • Ik moedig de spelers aan en maakt ze niet af voor hun fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.
 • Ik stimuleer de spelers om zich aan de regels van het spel en de FairPlay te houden.

Welke sportouder of supporter ben jij ?

Schermafbeelding 2016-03-10 om 22.35.18